YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TEBLİGAT HUKUKU UYGULAMALARI

            Tebligat kavramı, yazılı bildirim anlamına gelen tebliğ sözcüğünün çoğulu olup, bir bilgi veya haberin ilgilisine bildirimi veya ulaşması anlamına gelir. Kısaca özetlemek gerekirse tebligat, muhatabın bir hukuki işlemden haberdar edilmesidir. Tebligat, aynı zamanda hukuki işlemin kanunda belirtilen koşullara uygun olarak yerine getirildiğinin belgelendirilmesi işlemidir. Dolaysıyla, tebligat yargılamanın vazgeçilmez bir parçasıdır.             Tebligat, bilgilendirme özelliği … Okumaya devam et YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TEBLİGAT HUKUKU UYGULAMALARI