WeCreativez WhatsApp Support
Whatsapp ile Ulaşın
Merhaba, Telefonda hukuki danışmanlık hizmeti vermesek de randevu ve diğer talepleriniz için Whatsapp üzerinden hızlı iletişime geçebilirsiniz.
Mezopotamya Mahallesi, 332. Sokak, Kutay Şato Trend Office, Kat : 5, No :18, Kayapınar/DİYARBAKIR 0537 579 12 69
info@yilmazkarakas.av.tr

Evlilik birliğine son vermek isteyen eşler, boşanma işleminin mali sonuçları ve çocuğun durumuna ilişkin bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak ve bu boşanma dilekçesini hakimin onayına sunup, anlaşmalı boşanma için ilk adımı atmış olurlar. Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin kendi özgür iradelerini kullanarak kendi evlilik birliklerine son vermek için başvurabilecekleri boşanma sebeplerden biridir. Eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için düzenlemiş oldukları anlaşmalı boşanma protokolünün hakim denetiminden geçip şartlarına uygun olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir. Hakim tarafından teyit edilen ilgili anlaşmalı boşanma protokolü sonrası ise boşanma davası açılabilecektir.

Anlaşmalı boşanma sebebine dayanarak boşanma TMK’nın 166. Maddesinin 3. Fıkrasında evlilik birliğinin sarsılması başlığı altında düzenlenmiştir. Bu kanun hükmüne göre eşler, anlaşmalı boşanma protokolü sayesinde önceden kararlaştırdıkları şartlar altında, hızlı ve barışçıl bir şekilde boşanmayı amaçlamaktadır. Hakimin eşlerin ortaya koydukları, dilekçe ve protokolü uygun bulması durumunda boşanma kararı gerçekleştirilir. Eşler anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde zorunlu olan mali ve çocukları ilişkin konularda anlaşmaya varmak zorundadır. Ayrıca talep ederlerse, ihtiyari konulara ilişkin hükümlere de protokolde ye verebilirler. Taraflar istekleri doğrultusunda, mal rejiminin tasfiyesine, malların birbirlerine veya üçüncü kişiye devredilmesi gibi konulara ya da sınırlı ayni hakka ilişkin karar alabilmeleri mümkündür.

Eşlerin hızlı bir şekilde evlilik birliğini sona erdirmelerini sağlayan anlaşmalı boşanmada hakim, eşlerin kusurlu olup olmamalarına ilişkin değerlendirme yapmaz. Onu asıl ilgilendiren, anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilip getirilmediği ve anlaşmalı boşanma protokolünde mali husus ve çocukların durumuna ilişkin konularda ortak irade beyanının bulunup bulunmadığıdır.

Dikkat Çekmek istediğimiz son husus olarak anlaşmalı boşanma davalarında protokol hazırlanırken taraflar boşanmanın fer’i niteliğinde olan; nafaka, tazminat, mal paylaşımı, ziynet eşyaları gibi hususları tek tek belirlemelidirler. Boşanma aşamasından sonra bu anlaşılan hususlarda tarafların yeniden talepte bulunması mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma sonucunda tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettikleri kabul edilir. Yine boşanma aşamasından sonra, boşanma protokolünde kararlaştırılan konularda yeniden dava açmak mümkün olamıyor. Bunun istisnasını ise çocuklar lehine protokole madde konulmamış olması halinde iştirak nafakası oluşturuyor.

Genel hatlarıyla anlaşmalı boşanmanın aşamalarını sıralayacak olursak;

 • Anlaşmalı Boşanma Kararı Alınır
 • Boşanma Protokolü Hazırlanır
 • Protokolde Velayet, Nafaka, Tazminat, Ev Eşyası vb Konular Düzenlenir
 • Protokol Taraflarca İmzalanır
 • Protokol Taraflarca İmzalanınca Dava Dilekçesi Hazırlanır
 • Protokol ve Dava Dilekçesi İle Boşanma Davası Açılır
 • İvedi Duruşma Günü İstenir
 • Taraflar Duruşma Günü Mahkemeye Giderler
 • Taraflar Boşanma İradelerini Açıklar ve Protokoldeki İmzalarını İkrar Ederlerse
 • Mahkemece Anlaşmalı Boşanmaya Karar Verilir
 • Gerekçeli Karar Yazılır
 • Gerekçeli Karar Tebliğ Alınır
 • Taraflar Temyizden Feragat Eder
 • Kararın Kesinleşmesi Yapılır
 • Nüfus Müdürlüğüne Karar Gönderilir ve Taraflar Kimliklerini Değiştirebilirler

Anlaşmalı boşanma davası süreçleri nelerdir; boşanma süreci içerisinde konusunda uzman olan bir ekipten yardım almak bu süreç içerisinde sizi memnun edecektir. Özellikle Hukuk Büroları gibi Aile Mahkemesi davalarında birçok farklı dava dosyasında tecrübe edinmiş olan kadroya sahip olmak sizin için artık çok daha kolay bir hal alacaktır. Uzman ekipler arasında tercihte bulunurken daha öncesinde kaç davaya bakıldığı ve kaçının olumlu sonuçlandığı gibi hususların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu şekilde boşanma sürecinde temsiliniz daha başarılı sonuçlanacaktır. Hukuk Bürosu davanın açılmasından başlayarak dava niteliklerinin incelenmesine ve süreç hakkında size bilgilendirme yapılmasına kadar her alanda gerekli olan desteği sunacaktır.

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Yılmaz KARAKAŞ’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Soru ve Yorumlar İçin

Hukuki sorunlara dair her türlü görüş, yorum ve sorularınızı hukuk forumu bölümüne yazabilirsiniz.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere info@yilmazkarakas.av.tr adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.Leave a Reply